Çalışma İznim Hızlı Başvuru

Ad Soyad : *
Telefon : *
E-posta : *
A. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU BİLGİLERİ
: *
Yurtdışı Başvurusunun Yapıldığı T.C. Temsilciliği :
:
B. İŞVEREN / KURUM / KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER
1. Gerçek Kişi Adı Soyadı / Tüzel Kişi İşyeri Adı/Unvanı: :
:
Diğer :
2. Türkiye’deki Merkez Adresi: :
3. Yabancı Personelin Çalışacağı Adres: :
3. Yabancı Personelin Çalışacağı Telefon No: :
3. Yabancı Personelin Çalışacağı Faks No: :
3. Yabancı Personelin Çalışacağı E-posta (email): :
4. Sermaye Yapısı: :
Toplam sermayeye oranını belirtiniz % :
5. Fiili İştigal Konusu: :
6. Kuruluş Tarihi: :
7. İşyeri SGK Tescil Numarası: :
8. Vergi Dairesi ve Numarası: :
Cari Yıl: :
Önceki Yıl: :
9. Kayıtlı Sermayesi (TL) : :
10. Ödenmiş Sermayesi (TL) : :
11. Cirosu (TL) : :
12. İhracatı (ABD Doları Olarak) : :
13. Karı veya Zararı (+,-) : :
14. İhracat Yapılan Ülkeler : :
15. Kuruluşta Halen Çalışan Personelin sayısı :
Türk :
Yabancı :
17. Turizm İşletmeleri İçin; Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme ve Yatırım Belgesi :
C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMI TALEBİNİN GEREKÇESİ
:
D. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN YABANCI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
1. KİMLİK BİLGİLERİ
Adı :
Soyadı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri (Ülke Adı) :
Bir Önceki İkametgah Ülkesi :
Pasaport No :
Pasaportun Son Geçerlilik Tarihi :
Pasaportun Verildiği Makam :
Cinsiyeti :
Doğum Tarihi (Gün, ay, yıl) :
Medeni Hali :
Uyruğu :
Evli ise;
Eşinin Adı :
Eşinin Soyadı :
Eşinin Uyruğu :
Eşi Yabancı ve Türkiye’de ise :
Çalışıyor ise, Çalışma İzninin Verildiği Mercii İle Tarih ve Sayısı :
Çocuk Varsa Sayısı:
Kız :
Erkek :
Beraberinde Getireceği Aile Fertlerinin:
1. Kişinin Adı Soyadı, Yakınlık Derecesi, Cinsiyeti, Uyruğu, Yaşı, Eğitim Durumu, Mesleği :
2. Kişinin Adı Soyadı, Yakınlık Derecesi, Cinsiyeti, Uyruğu, Yaşı, Eğitim Durumu, Mesleği :
3. Kişinin Adı Soyadı, Yakınlık Derecesi, Cinsiyeti, Uyruğu, Yaşı, Eğitim Durumu, Mesleği :
Ana Dili :
Ana Dili Dışında Bildiği Diller :
Türkçe Bilip Bilmediği ve Düzeyi :
Varsa Türk Makamlarından Alınmış Yabancı Kimlik Numarası :
Varsa Türk Makamlarından Alınmış Sosyal Güvenlik Numarası :
2. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yurtiçi İkametgah Adresi :
Mahalle Adı :
Cadde/Sokak Adı :
Bina Dış Kapı No :
İç Kapı No :
İlçe :
İl :
Posta Kodu :
Telefon No :
E-posta (email) adresi :
Yurtdışı İkametgah Adresi :
3. İKAMET TEZKERESİ BİLGİLERİ (Emniyet Makamlarınca Verilen)
İkamet Tezkeresi No :
Verildiği Valilik ve Tarihi :
İkamet Tezkeresi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :
Veriliş Amacı :
4. EĞİTİM DURUMU
Son Mezun Olduğu Okul ( Adı / Yeri ) :
:
Diploma Mesleği :
İhtisas Konusu :
5. İŞ DENEYİMİ (SON BEŞ YIL)
A) İşyerinin unvanı ve adresi :
Çalıştığı Tarihler :
Yaptığı Görev :
Ayrılış Nedeni :
B) İşyerinin unvanı ve adresi :
Çalıştığı Tarihler :
Yaptığı Görev :
Ayrılış Nedeni :
C) İşyerinin unvanı ve adresi :
Çalıştığı Tarihler :
Yaptığı Görev :
Ayrılış Nedeni :
6. ADLİ SİCİL DURUMU
Daha önce herhangi bir suç için hüküm giydiniz mi? :
Cevap Evet İse, Açıklama :
Herhangi bir ülkede, henüz dava süreci başlamamış olanlar dahil, ilgili ülkenin ceza hukuku kapsamında herhangi bir suçtan dolayı itham edildiniz mi? :
Cevap Evet İse, Açıklama :
Daha önce herhangi bir ülkede insan ticareti suçuna dahil oldunuz mu veya bundan dolayı soruşturmaya tabi tutuldunuz mu? :
Cevap Evet İse, Açıklama :
7. SAĞLIK DURUMU
Daha önce kamu sağlığını tehlikeye sokacak bir hastalığa maruz kaldınız mı? :
Cevap Evet İse, Açıklama :
Madde bağımlılığınız var mı? Daha önce madde bağımlılığı yaşadınız mı? :
Cevap Evet İse, Açıklama :
8. YABANCI TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE;
Bulunduğu Yer (ler) :
Tarihleri :
Bulunma Nedeni :
9. ESKİ BAŞVURU VE SEYAHAT BİLGİLERİ
Son 10 Yıl içinde Türkiye’de veya kendi ülkeniz dışında başka bir ülkede çalıştınız mı? :
Cevap Evet İse, Açıklama :
Daha önce Türkiye’ye yapmış olduğunuz vize veya çalışma izni başvurunuz reddedildi mi? :
Cevap Evet İse, Açıklama :
Daha önce Türkiye'den veya herhangi bir ülkeden sınır dışı edildiniz mi? :
Cevap Evet İse;
Sınır dışı olunan yer :
Sınır dışı olunma sebebi :
10. İLGİLİ ŞAHSA İLİŞKİN DAHA ÖNCE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU YAPILMIŞ İSE;
Başvurunun Yapıldığı Mercii :
Yapılan İşlem Türü (Dosya İade, İzin, Ret) :
Yapılan İşlemin Tarihi ve Sayısı :
İzin Verilmiş ise, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :
11. YABANCININ BU İŞYERİNDE YAPACAĞI GÖREV :
İşyerinde yapacağınız görevle ilgili olarak sahip olduğu tüm vasıflar hakkında lütfen detaylı bilgi veriniz :
Sahip olduğunuz iş tecrübelerinin alacağınız görevle ilişkisi hakkında lütfen detaylı bilgi veriniz :
12. ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULAN SÜRE (Yıl/Ay) :
13. ALACAĞI ÜCRET: (Aylık Brüt ve TL olarak belirtilecektir.) :
14. TÜRKİYE'DE REFERANS OLARAK VEREBİLECEĞİ KİŞİLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı :
ADRESİ : Mahalle Adı :
Cadde/Sokak Adı: :
Bina Dış Kapı No :
İç Kapı No :
İlçe :
İl :
Posta Kodu :
Telefon No :
Faks No :
E-posta (email) adresi :
E. BEYAN VE TAAHHÜT

Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışma izni için işbu belge ile başvuruda bulunuyoruz. Bilgimiz dahilinde verdiğimiz bilgiler doğru ve eksiksizdir. Mevcut form ile birlikte verilen belgelerin doğruluğunu beyan ederiz. Mevcut başvuru sonlanmadan önce başvuru şartlarında bir değişiklik gerçekleşirse veya başvuru ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamını bilgilendireceğimizi teyit ederiz. 

Tarafımızdan yanlış olduğu bilinen ya da en azından doğru olduğuna inanılmayan bilgi ve beyanlarda bulunulmasının ve hile vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışma izni almanın veya çalışılmasının Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca suç teşkil edeceğini biliyoruz ve kabul ediyoruz.

Tarafımızdan sunulan tüm bilgilerin ilgili veri koruma mevzuatı uyarınca muamele göreceğini biliyoruz. Sunduğumuz bilgilerin gizlilikle inceleneceğini, ancak işlevlerini ifa etmelerini mümkün kılmak için diğer devlet daireleri makamları ile yabancı hükümet mercilerine ifşa edilebileceğini kabul ediyoruz. Bu bağlamda yapılacak herhangi bir ifşa, ilgili veri koruma mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgimiz dahilinde mevcut formda sunulan tüm bilgilerin doğru olduğunu ve sunduğumuz bilgilerin belli işlemler ve muamelelerden geçeceğini kabul ve teyit ederiz. 
İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE ACİL YARDIM VE İHBAR HATTI ALO:157
В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ ОбРАЩАТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ (ТЕЛ 157)
For help in emergency, please call : 157
FORMUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1 - İşyerinin fiili iştigal konusu ile yabancının diploma mesleği ve işyerinde yapacağı görev internet sitemizde belirtilen listelerden alınacaktır.
2 - İşyeri SGK Tescil  Numarası eğer birden fazla ise lütfen belirtiniz.
3 - T.C. Merkez Bankasının açıkladığı yıl sonu alış kuru temel alınacaktır.
4 - Kuruluşta halen çalışan Türk personel listesini gösterir son aya ait sigortalı hizmet dökümü ayrıca verilecektir.
5 - Kuruluşta halen çalışan tüm yabancı personel listesini gösterir son aya ait sigortalı hizmet dökümü ayrıca verilecektir. Bu listede yabancı personele çalışma izni veren kurum adı ile izin belgesinin tarih ve sayısı da belirtilecektir.
6 - Bu bilgi il ve ilçe bazında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca getirilen bildirim yükümlüğü kapsamında  Bakanlığa bildirilecektir. Daha sonra adres değişikliği  olması durumunda, Bakanlık ayrıca bilgilendirilecektir. 
7 - Yüksek lisans veya doktora derecesi bulunması durumunda Lisans diplomasının da ibrazı zorunludur.
8 - Yabancının mevcut çalışma izin süresi bitmeden başka bir işyerinde çalışmak üzere yapacağı çalışma izin talebi ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olacaktır. Bu durumda, daha önce çalışılan işyerinden alınacak ilişik kesilmesine ilişkin yazı da başvuruya eklenecektir.
9  - Sahip olduğunuz iş tecrübelerinin alacağınız görevle ilişkisini kanıtlayan belgeler başvuruya eklenecektir.
10 - Çalışma İzin Belgesi harca tabidir.
Bu beyanı okuduğumu teyit ederim :
Onay kodu :
*Alanların doldurulması zorunludur.
25/04/2014 Gün Ortalama:23  Bugün 2 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.242.85.89